Priser for gjester

  • Båt- og Bobilgjester kr 200,- per døgn.
    Pris på strøm er oppgitt på informasjonstavle.

Priser for medlemmer

Medlemskontigent : Kr 700,-

Båtavgift: Kr 1700, 2300, 2800 og 3300

Depositumsatser: Kr 8700, 13600, 18500, 23200.

Dugnadsforskudd: Kr 1500. Det vil bli refundert året etter i den grad dugnaden utføres i inneværende år. 6 timer tilsvarer kr 1500,-

For nye medlemmer som får tildelt båtplass, blir satsene:

Båtstørrelse Medlemskontigent Båtavgift Dugnadsforskudd Depositumsatser Sum
0 - 4,75m 700 1700 1500 8700 12600
4,76 – 7m 700 2300 1500 13600 18100
7,10 – 10m 700 2800 1500 18500 23500
10,10, - 15m 700 3300 1500 25200 30700