Mail:

post@vikedal-baathavn.no

Styret:

Havnevert: Jon Golf 480 01 283
Dugnadsansvarlig: Bjarne Hjelvik 471 73 825
Kasserer: Odd Baustad 902 28 211
Festivaler: Per Ove Espevoll 915 66 687
Formann: Sten Særsten 920 96 016